Král Oidipus – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Král Oidipus

Autor: Sofoklés

Přidal(a): Mikra

 

 

 

 

 

Tragédie Král Oidipús, jejímž autorem je Sofoklés, je divadelní hra, kterou zařadíme do antické literatury. Divadelní hra vychází z autorova názoru, že pokud se člověk vymaní z pout, která byla stanovena osudem (bohy), pak končí strašlivou tragédií.

 

Další Sofoklova díla: Antigona, Élektra, Aiás

Charakteristika jeho tvorby: Zvyšování dramatičnosti děje, TRITAGONISMUS, zhušťování a zkracování děje, vycházel ze soudobé politické situace

Druh a žánr díla: Drama-tragédie

V díle je použita Aristotelova zásada tří jednot: Čas- děj hry je maximálně 48 hodin, Místo- děj hry se odehrává na jednom místě, Děj- pouze jeden dějový proud (jedna dějová linie)

 

Postavy:

OIDIPÚS- syn Láioa a Iokasty, král, cílevědomý, moudrý, silný

LÁIOS- otec Oidipa, král

IOKASTE- matka Oidipa, manželka Oidipa, královna

POLYBOS- král korintský

TEIRÉSIAS- věštec, předpověděl celý děj

KREÓN- vládce před Láioem a po Oidipovi, švagr Oidipa

SBOR

 

Úloha sboru: Naznačení minulosti (co současnému ději předcházelo), Obrací se k bohům, Nahrazuje násilné a erotické scény

Jazyk díla: řečtina, zastaralý – př. zvíme, svaka, tu věru, rci – knižní (archaické) výrazy, spisovný

 

Stručné naznačení děje:

Věštba Láiovi určí, že ho usmrtí vlastní syn a poté se ožení s Iokasté. Když se syn narodí, přikáže, aby ho pohodili na Kithariónu. Otrok to neudělá, odnese dítě pastýři, který dá dítě Polybovi, jenž ho přijme za své. Oidipús se jednou dozví věštbu a uteče od Polyba, aby ho nezabil (v myšlence, že Polybos je jeho pravý otec). Zabije Láoia holí, aniž by věděl, že je to jeho otec a král. Rozluští záhadu Sfinx a osvobodí Théby. Vezme si Iokasté (jeho matku, aniž by o tom věděl) a stane se králem. Théby začne svazovat mor a Oidipús musí zabít vraha krále Láioa. Vyhostí věštce, o kterém si myslí, že byl nasazen Kreóntem. Pohádá se s Kreóntem a zjišťuje, že on sám je vrahem. Celou pravdu se dozví od pastýře, který ho před lety dostal do rukou. Když to zjistí Iokasté, tak se oběsí ve své ložnici a Oidipús se oslepí. Usmíří se s Kreóntem a odejde z Théb.

 

Poznámka: Oidipús si vypíchl oči, aby se nemohl koukat na hrůzu, kterou způsobil a aby neviděl své rodiče v Hádově říši.

 

Literatura, která se zabývá osudem někoho z členů Oidipovy rodiny: Antigona- Sofoklés

Další podobné materiály na webu: