Petrolejové lampy – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Petrolejové lampy

Autor: Jaroslav Havlíček

Přidal(a): baraz

 

 

Zařazení literárního díla do druhu a žánru, doložit dle výňatku, stručně o autorovi

 • Druh: epika
 • Žánr: román (psychologický)
 • Autorem je J. Havlíček

 

Jaroslav Havlíček

– 1896- 1943

– prozaik

– nejvýznamnější představitel psychologické prózy v meziválečném období

– narodil se a žil v Jilemnici

– bojoval v 1. světové válce

– práce v Živnostenské bance

– časopis Zvon, Sever a východ aj., velká část jeho díla zůstala v rukopisech -> postupně vydávána posmrtně

– tvorba: Petrolejové lampy, Knihožrout, groteska Synáček, Neopatrné panny, Neviditelný

 

Ukázka z knihy

„Ach Pavle,“ brebtala, „to jsem se tě lekla, už jsem nedoufala, že tě tu najdu! Jak jsi bledý! Nebo to snad dělá ta měsíční zář? Proboha, pověz mi, proč jsi nám ujel? Co tu vlastně děláš? Pavle, co jen ti to napadlo?“

 

Stručný obsah díla

Příběh je zaměřen na Štěpku Kiliánovou, dceru bohatého zednického mistra a selky z vejrychovského statku, která žije na izolovaném maloměstě přelomu 19. a 20. století. Její osud se spojí s jejím vysněným mužem, bratrancem Pavlem Malinou, důstojníkem u rakousko-uherské armády, ze kterého se stal během služby syfilitik, u kterého začne postupovat paralýza. Autor sleduje přerod z městské paničky v těžce pracující selku, která se navíc musí starat o umírajícího manžela.

 

Charakteristika díla z hlediska jazyka (kompozice)

 • Dílo je psáno er-formou
 • Jazyk je spisovný (neutrální, místy se objevují archaismy)
 • Chronologický děj, vývoj charakterů postav, gradace děje
 • Velmi propracovaná psychika hlavních postav
 • Jilemnice a okolí, přelom 19. a 20. Století

 

Vystihnutí hlavní myšlenky literárního díla (téma, námět, motiv)

Téma:

 • život na maloměstě s vyostřenými vztahy v období nastupujícího kapitalismu, který autor zobrazuje na pozadí života jedné rodiny

Námět:

 • prožitky autora v místě, kde vyrůstal

Motiv:

 • rodinné štěstí

 

Charakteristika hlavních postav

Štěpka:

 • dcera stavitele Kiliána, ústřední postava, energická, učenlivá, pracovitá, mladá, naivní, nehezká, výstřední, bezprostřední, nestydlivá, toužící po rodině a zázemí

Pavel:

 • mladší bratranec, následně manžel, v dětství: hodný, milý, inteligentní, poté: chtivý, vypočítavý, zlý, syfilitik

Jan:

 • zklamaný životem, nenávidí svého bratra, tvrdou prací drží statek nad vodou

Stavitel Kilián:

 • miluje svou dceru nade vše na světě, všechno si vydobyl svou těžkou prací, nemá rád Pavla, ale zlásky k dceři povoluje sňatek.

 

Přínos literárního díla (literární a společenský)

Společenský přínos:

Myslím si, že důležitým přínosem je hlavní postava Štěpky Kiliánové. Je to statečná, otevřená žena, která se nebojí říct, co má na srdci. Společnost, kterou autor popisuje v knize, ji spíš odsuzovala, než obdivovala, a to si myslím, že není dobře. Autor chtěl ukázat statečnost ženy, která neměla jednoduchý život. Nejdříve nemohla najít manžela a svého bratrance si brala více z nutnosti než z lásky, a tak by to nemělo být, stejně jako odsuzování jejího charakteru.

 

Literární přínos:

Myslím si, že literární přínos této knihy spočívá hlavně v psychologii postav. Výborné a přesné popisy lidského charakteru a pocitů. Popis úplné destrukce Pavla a statečnosti a zoufalosti Štěpky.

 

Zdroje

 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolejov%C3%A9_lampy
 • http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/Petrolejove-lampy.pdf

Další podobné materiály na webu: