Postřižiny – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Postřižiny

  Autor: Bohumil Hrabal

  Přidal(a): Martina19

 

 

 

 

POSTŘIŽINY

druh: epika, próza

žánr: novela

– napsáno v 2.pol 20.stol (směr pábitelé)

 

téma: zkracování časů a vzdáleností

symbol zkracování=stříhání vlasů, koňských ohonů

tatínkova motorka – zkracovala cestu

vynález krystalky (rádio)

Proč? Protože přichází moderní doba (nová technika, změna způsobu života) – doba bude rychlejší

 

období: první republika, maloměsto Nymburk, městský pivovar

 

charakteristika postav:

maminka

-krásná, romantická, raduje se ze života, neuznává konvence (tradice, zásady, zvyky)

 

Pepin

-pábitel, nespoutaný, má mnoho energie, zná spoustu příběhů, které křičí, v životě se neuplatnil, nedosáhl úspěchu (jeho to netrápilo)

 

Francin

-bratr Pepina, úplný opak, vždy zvítězí smysl pro povinnost, je ctižádostivý, chce něčeho dosáhnout, vše bere vážně, ale nadevše miluje maminku (manželku) a dokáže jí všechno odpustit

 

kompozice:

-vzpomínky, příběhy, které jsou seřazeny volně

-autor si libuje v šokujících situacích a nápadech

-vypravěčkou je maminka

-v díle jsou prvky poetismu, surrealismu i naturalismu

 

jazyk:

-hovorový, slang, slovácké nářečí

-patří do nymburské trilogie

-velká odezva na knihu díky filmu Jiřího Menzela

-město Nymburk si váží toho, že tu byl Hrabal (gymnázium, stezka, lavička, publikace, besedy)

-automatické řazení textu = surrealismus – prvky

Anobrž- knižní archaický výraz

Šulbidunk- germanismus

 

BOHUMIL HRABAL

-nejvýznamnější spisovatel 20. století

-zemřel tragicky roku 1997 (vypadl z okna nemocnice)

-narozen v Brně jako nemanželský syn Marie Kiliánové

-dětství prožil v Polné a v Nymburce

-maminka se provdala za Františka Hrabala (správce pivovaru v Nymburce) a on adoptoval Bohumila

 

Studia: Reálka Nymburk, Právnická fakulta UK Praha

-studium přerušil, důvod : zavření VŠ Němci

-živý se jako úředník, výpravčí, dělník

-školu dokončil po válce, jako právník nepracoval

 

Zaměstnání po válce:

obchodní cestující dělník v kladenských ocelárnách – velmi těžký úraz, balič papíru ve sběrných surovinách, kulisák v divadle J.K.Neumanna (Divadlo Pod Palmovkou), spisovatel z povolání od 1963 do smrti

-po roce 1968 zákaz publikování z politických důvodů

-jeho život spjat s Prahou – Libeň a Kerskem

 

Typické pro tvorbu:

-většina děl bezpředmětná (nemá souvislý děj) – výjimka Ostře sledované vlaky

-píše o lidech z periferie (okraj společnosti)

-má černý humor a  hodně píše o erotice, jazyk hovorový, nespisovný, vulgární

Další podobné materiály na webu: