Proměna – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Aneta

 

 

 

 

LITERÁRNÍ DRUH:

 • Epika

LITERÁRNÍ ŽÁNR:

 • Novela

LITERÁRNÍ SMĚR:

 • Německá pražská literatura (německy píšící spisovatelé žijící a tvořící v Praze)
 • Existencionalismus = vychází z filozofických výkladů člověka jako osamoceného a odcizeného jedince, obraz světa lidí trpících  vnitřními pochybami, život je chápán jako směřování k smrti

 

PRÓZA:

 • Styl je věcný, strohý, racionální
 • To ostře kontrastuje s nastalou situací
 • Vyprávění je chronologické v er-formě
 • Slova jsou spisovná bez slangových nebo hovorových výrazů, text je dobře srozumitelný (neužívá archaismů)

 

VYPRAVĚČ:

 • Třetí osoba

DĚJ A KOMPOZICE:

 • Vstupní souvětí ihned informuje o nastalé situaci (hlavní hrdina se promění v obří ploštici)
 • Hrdinu to nevyděsí, ale přivádí ho to k úvahám, jak se v takovém stavu dostane do zaměstnání
 • Novelu charakterizuje zvláštní nestejnorodost, které autor docílil tím, že vedle sebe postavil dvě zdánlivě neslučitelné oblasti:
  • oblast všednosti (život rodiny, cesta do zaměstnání)
  • oblast nevšedního a fantastického bytí (krmení obřího brouka, procházky po stěnách pokoje)
 • Novela je rozdělena do tří kapitol:

1)      Hrdina a rodina se vyrovnávají s nastalou situací

2)      Nacházejí dočasný způsob společného žití

3)      Vrací se moment odcizení s mnohem větší silou

 • Smrt člověka (brouka) je nakonec pro všechny vysvobozením

 

POSTAVY:

 • Hlavní postavou je nevýrazná osobnost úředníka Řehoře Samsy (svědomitý, se sníženou sebedůvěrou, úzkostný)
 • Otec (ztělesnění nerozvážné síly a prchlivosti)
 • Matka (starostlivá, opatrná a nedůvěřivá, usilovně v sobě přemáhá odpor k broukovi – jejímu synovi)
 • Sestra Markétka (snaží se Řehořovi  pomoci, ale její skutky Řehořovi mnohdy ještě více zkomplikují situaci)
 • Jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy

 

ČAS:

 • Objevují se vzpomínky na dobu před jeho proměnou (chování a vztahy v rodině)

 

PROSTOR:

 • Příběh se odehrává v domě rodiny Samsových

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

 • Námět je metaforou , která vyjadřuje existenciální pocit odcizení člověka v moderním světě
 • Jedinec není proti tomuto pocitu ochráněn ani v nejbližším rodinném kruhu (odcizení se v tomto prostředí ještě stupňuje)

 

FRANZ KAFKA:

 • Představitel moderní literatury
 • Narozen v Praze v bohaté židovské rodině
 • Těžce nesl, že se stal součástí úřednické vlády (papírování, razítka,…), úředníkem v pojišťovně
 • Špatně navazoval přátelské vztahy a ztroskotaly i jeho 3 pokusy založit manželství
 • Vnitřní rozpor: založení rodiny   X   může tvořit jen v izolovanosti
 • Koncem života onemocněl TBC
 • V závěti požádal svého přítele Maxe Broda, aby spálil bez čtení všechen jeho rukopis

VLIV JEHO PRÓZ:

 •  včetně Proměny předznamenal vlnu absurdního dramatu (Beckett, Ionesco, Havel)
 • Jeho prózy byly označovány jako varující před odlidšťující silou velkých totalitních režimů 20. století

INSPIRACE:

 • pro řadu filmových tvůrců (Welles)

DALŠÍ DÍLA:

 • romány:  Nezvěstný, Zámek a Proces

SOUČASNĚ PÍŠÍCÍ AUTOŘI:

 • Egon Erwin Kisch

 

LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ:

 • Rozvoj techniky a civilizace
 • Vítězí fašismus a komunismus
 • Vznik samostatného Československa (T.G. Masaryk)

 

PROUDY NAŠÍ PRÓZY:

 • Humanistický
 • Demokratický
 • Avantgardní
 • Levicový
 • Psychologický
 • Katolický + ruralisté
 • Pražská německá literatura

—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————
 • Proměna – rozbor díla k maturitě
 • Proměna – rozbor díla k maturitě (8)
 • Proměna – rozbor díla k maturitě (6)
 • Proměna – rozbor díla k maturitě (7)
 • Proměna – rozbor díla k maturitě (5)