Revizor – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Revizor

Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Přidal(a): Andy

 

 

Období

Typické dílo z období ruského realismu, který zažil největší rozmach v 2. polovině 19. století. Název pochází z latiny – věčný, skutečný. Lit. ovlivněna rozvojem filozofie, přírodních i technických věd, zobrazuje a analyzuje soudobou společnost. Mezi hlavní znaky patří pravdivý a objektivní obraz skutečnosti, kritika nedostatků ve společnosti, přesné studium života a typizace hl. hrdiny. Ruská společnost se v tomto období vyrovnává se zdánlivě skrytými problémy v zemi a zabývá se řešením otázek ohledně budoucnosti Ruska. Chtějí zlepšit hospodářskou situaci zaostalého Ruska, přemýšlí, jaký vztah budovat k Západu, jak zlepšit gramotnost venkovského obyv. a jaký politický systém je pro zemi nejlepší. Rusku vládl car Mikuláš I., který nebyl moc oblíben a zřizoval tajnou policii, která měla hledat a potírat odpor k jeho vládě a církvi.

 

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Revizor je dílem ukrajinského rodáka, prozaika a dramatika Nikolaje Vasilijeviče Gogola 1809-1852. Studoval na gymnáziu a později jako ministerský úředník i jako univerzitní profesor v Petrohradě. Od dětství byl herecky nadaný, měl výbornou paměť, zajímala ho ruská lidová slovesnost a malířství. Sbíral náměty z ukrajinského folkloru, díky svým prvním povídkám v časopisech poznal např. Žukovského nebo Puškina. Jeho nejlepším obdobím jsou 30. léta 19. st. kdy vydal několik souborů povídek, kt. se odehrávají v místech, kde vyrůstal. Také se stýkal s předními osobnostmi tehdejšího Ruska. Hodně se inspiroval Puškinem. Hodně cestoval po Evropě, nějakou dobu se zdržel i v českých zemích. Zdržoval se v Mariánských Lázních a Jeseníku. Gogol kritizoval systém vlády v Rusku, odsuzoval nevolnictví a lidskou bídu, pobízel Rusko k probuzení a zamyšlení se nad skutečností. Ve svých dílech často používá groteskní pohled spojený se satirickou hyperbolou. Po vydání knihy Korespondence s přáteli, 6 let před jeho smrtí, byl zkritizován a od té doby nemohl dál psát. Napsal například sbírky povídek Arabesky, Petrohradské povídky, Taras Bulba, povídku Plášť, nedokončený román Mrtvé duše a drama Revizor, které se stalo jedním z nejslavnějších děl světové dramatické literatury.

 

Revizor

Revizor je tedy napsaný ve formě dramatu, rozdělený na 5 jednání a každé jednání na několik výstupů. Je to satirická komedie, kritizující poměry v tehdejším carském Rusku. Gogol poukazuje na zkaženost a hloupost lidí s významnými úřednickými funkcemi v jednom malém městečku prolezlém korupcí a jinými neřestmi, nastavil zrcadlo všem, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím. K napsání Revizora ho inspiroval Alexandr Sergejevič Puškin, kterého na jeho cestě jednou považovali za tajného vládního úředníka. Premiéru měl Revizor roku 1836 v Petrohradě a sklidil velký úspěch. Vyšší společnost, kterou komedie zesměšňovala, ji ale odsoudila.

 

Děj díla

Děj se odehrává na venkově v menším ruském městečku. V jeho čele stojí hejtman, který je spolu s dalšími úředníky běžně podplácen. Dostane dopis od svého úpřítele z Petrohradu, že k nim má přijet tajný vládní revizor a všichni dostanou strach, protože si jsou vědomi katastrofálního stavu města. 14 dní už ve městě přebývá petrohradský úředník Chlestakov se svým sluhou. Žije na dluh a když si obyvatelé myslí, že on je revizor, rád se nechá uplácet a ubytovat v hejtmanově domě, protože je na mizině. Všichni se před ním snaží a zvelebují městečko, provádí ho po všech institucích a Chlestakov se ztotožňuje se svou rolí revizora. Napíše to i svému příteli v dopise. Pošta je ale kontrolována a tak se všichni dozví, že on revizor není. Chlestakov mizí a příběh končí příjezdem pravého revizora.

 

Inspirace a další ztvárnění

Drama Revizor se hraje v divadlech dodnes, mohli jsme ho vidět i v národním divadle s Miroslavem Donutilem. Také vzniklo mnoho evropských filmových adaptací, bylo však zfilmováno i v Mexiku a Indii. V ČSR byl natočen film s Vlastou Burianem už v roce 1933, dokonce snad jako první na světě. Kniha byla v češtině vydána poprvé roku 1867, od té doby mnoho překladů, vydávána dodnes.

Další podobné materiály na webu: