Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Robinson Crusoe

Autor:  Daniel Defoe

Přidal(a): Zuzka

 

 

 

Původní název Život a neobyčejná dobrodružství námořníka Robinsona Crusoe z Yorku, anglický dobrodružný román

Autor:

• 1660 – 24. dubna 1731

Autorem originální verze je Daniel Defoe, významný anglický spisovatel, novinář a představitel novoklasicismu.

• Román Robinson Crusoe byl jedním z jeho prvních.

• Kromě Robinsona napsal Daniel Defoe další řadu děl, krom toho psal i satirická díla, za která byl vězněn a ve vězení vydával časopis The Review.

• další díla: Esej o projektech, Moll Flandersová, Deník morového roku, Roxana, atd.

 

Rysy díla:

• výrazně potlačen děj (bez ústřední zápletky)

• dějové napětí je jen v epizodách (záchrana Pátka, vzpoura na lodi)

• kontrast: na první pohled bezvýchodná situace x možnost přežití, naděje

• detailní popisy: příroda, pracovní postupy a etické a náboženské úvahy (téma lidské civilizace, kultury)

• přesvědčivost, zdání reálnosti příběhů, romantický obraz všedního dne

• reportérská dokumentárnost

• působivé propojení faktů a fikce

• oslava pozitivních lidských vlastností: neúnavné překonávání překážek, solidárnost, podnikavost – životní úsilí mladé buržoasie (prosperita, zabezpečení existence), proces budování lidské civilizace, hledání Boha, útěcha posila v bibli

• oslava lidské práce, smyslu lidského života a jediné možnosti přežití – sepětí člověka a přírody, založení „ideální“ kolonie.

• odehrává se z větší části na pustém ostrově, kde Robinson žil 11 let (v anglické verzi je tam 28 let)

• Kniha svými prvky spadá do období anglického osvícenství – například Robinsonova snaha o civilizaci a přetváření ostrova a následně i jeho přítele Pátka, velký důraz se zde klade i na racionalismus a logické myšlení.

 

Postavy:

Robinson Crusoe

• vlastním jménem Kreutznauer, syn z anglické měšťácké rodiny, námořník

• utekl z domova z touhy po dobrodružství.

• důvtipný, vynalézavý, houževnatý, vytrvalý a trpělivý v získávání prostředků k obživě.

Pátek

• je primitivní domorodec, služebník a přítel Robinsonův

 

Vedlejší postavy:

• Robinsonovi rodiče

• Robinsonův přítel Martin a kapitán Westlock

• Abd el Mámí, Mulej, Xury

• Posádka záchranné lodě (piráti, kapitán John Brown, kormidelník a další)

 

Děj a kompozice:

• Příběh začíná v 17. století, kdy se do anglického přístavního města přistěhoval německý obchodník Kreutznawer. Angličané však těžko vyslovovali jeho jméno, a tak mu říkali Crusoe. Obchodník brzo zbohatne, ožení se a narodí se mu i třetí syn jménem Robinson.

• Je to velmi chytrý a nadaný chlapec, a tak ho dá otec studovat. Učení se mu ale brzy zprotivilo a stále více ho přitahoval námořnický život. Rodiče nesouhlasí s tím, aby se stal námořníkem, protože jejich starší dva synové ve světě zahynuli.

• Jednoho dne otec onemocněl, tak jel Robinson za něho vyřídit nějaké obchody. Cestou se setkal se starým přítelem, který ho přemluvil, aby se s ním plavil po moři až do Londýna. Mladý Crusoe souhlasil.

• Loď při plavbě zažila svou osudovou bouři a ztroskotala. Cestující zachrání rybářská loď.

Robinson si ale stejně nedá říct. Vydává se opět na širé moře s myšlenkou, že zbohatne. Při cestě ale loď přepadnou piráti a on se dostane do zajetí, až k samotnému kapitánovi Abd el Mámímu. Ten z něho udělá svého osobního sluhu.

• Oblíbil si ho natolik, že ho pouštěl i samotného do města. Mohl také jezdit lovit ryby, čehož využil k útěku. Na moři ho objeví brazilští kupci a Robinson se k nim přidá. Loď opět ztroskotá a vlny ho donesou na neznámý ostrov či zemi.

• Při průzkumu ostrova se setkává s roztodivnými zvířaty a rostlinami, objeví také jeskyni, kterou si zařídí k bydlení. Hledá si potravu a vodu, vyrobí si různé nástroje, začíná si zvykat na místní podmínky.

• Jeho spokojené žití naruší neklid – objeví se lidské stopy v písku na pláži. Prostaví si člun a hledá sebemenší náznak lidské přítomnosti. Objeví jenom ztroskotaný koráb.

• Jednou v zátoce zahlédl čluny s lidožrouty a jejich oběťmi. Jednoho zajatce zachránil. Protože se tak stalo v pátek, dal mu jméno Pátek.

• Na ostrově objevili další divochy. Osvobodili jejich zajatce. Tak se Robinson zase po dlouhé době viděl s Evropany. Společně s nimi se opět vydal domů, po deseti a půl roce. Matka stále žila, ale otec už byl mrtev.

• Robinson i Pátek se ožení a ujmou se otcova obchodu.

 

Jazyk a styl

podrobné vyprávění, fiktivní autobiografie

• forma deníku – ich-forma

• spisovný, jednoduchý a stručný jazyk

 

Jak inspirovalo další vývoj literatury (Vznik nového směru/díla)

vliv na vznik žánru tzv. robinsonád (motiv ztroskotání, postupné budování lidské existence)

 

Literární kritika

kniha vyšla v roce 1719, způsobila velké ohlasy

• bylo to svým způsobem přelomové dílo – nikdo před ním nevydal nic podobného

 

Okolnosti vzniku díla

• Defoe začal psát Robinsona ve svých šedesáti letech, v době, kdy feudální uspořádání společnosti postupně nahrazoval kapitalismus.

• Námět čerpal jak z vlastní zkušenosti (ostatně v celé Anglii 18. století byla mořeplavba velmi rozšířená), tak ze skutečného příběhu o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi, který byl roku 1705 za trest vysazen z lodi na opuštěném ostrově a byl nalezen náhodou až po více jak čtyřech letech.

 

Vliv díla aj.

různé adaptace díla např. převyprávění a úprava pro mládež od Josefa Věromíra Plevy

• Robinson Crusoe se stal prvním vzorem realistického románu. Dodnes jej s chutí čtou tisíce čtenářů v mnoha zemích světa.

—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————
  • Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (7)
  • Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (3)
  • Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (4)
  • Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě
  • Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (6)