Romeo a Julie – analýza uměleckého textu

 

  Kniha: Romeo a Julie – rozbor textu

  Autor textu: William Shakespeare

  Přidal(a): lily99

 

 

VÝŇATEK Z UMĚLECKÉHO TEXTU

ROMEO: Ona mluví!

Mluv dál, mluv dál, můj zářný anděli.

Jsi stejně krásná jako boží postel,

Co po nebi se vznáší na křídlech,

zatímco dole smrtelníci žasnou,

v údivu obracejí oči v sloup,

a on se pěkně vozí na oblaku

a zvolna pluje po nebeské pláni.

JULIE: Romeo, Romeo, proč jsi Romeo?

Zavrhni otce, odhoď svoje jméno,

Nebo když nechceš, přísahej mi lásku,

A já se zřeknu rodu Kapuletů.

ROMEO (stranou): Mám promluvit nebo ještě počkat?

JULIE: Jen tvoje jméno je můj nepřítel.

Vždyť ty jsi ty, i kdybys nebyl Montek.

Co je to Montek? Ruka, noha, tvář,

anebo nějaká jiná část těla?

To přece není Montek! Vyměň jméno!

Co je to jméno ? To, čemu se říká „růže“,

Pod jiným jménem vonělo by stejně.

A kdyby Romeo měli jiné jméno,

Zůstal by pořád stejně dokonalý.

Romeo, prosím, odhoď svoje jméno,

Na kráse ti to v ničem neubere.

Vezmi si mne!

ROMEO: Beru tě za slovo.

Řekni mi „lásko“, tím mne znovu pokřtíš.

Už nejsem Romeo, chci být tvá láska.

JULIE: Kdo jsi, že skryt za černým pláštěm noci,

Mi vpadáš do řeči?

ROMEO Já nemám jméno

a vůbec nevím jak ti říct kdo jsem.

Posvátná lásko, nemám rád své jméno,

Neboť mé jméno je tvůj nepřítel.

Napíšu je, a pak je roztrhám.

JULIE:      Mé uši nevypily ani sto

tvých slov, a přesto poznám jejich zvuk.

Viď, že jsi Montek jménem Romeo?

 

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

Zasadit výňatek do kontextu díla

Dílo zachycuje příběh lásky milenců ze znepřátelených rodů Monteků a Kapuletů. Romeo Montek se na plese Kapuletů setkává s Julií. Zamilují se do sebe a znovu se setkávají ještě téže noci. Právě toto setkání v zahradě rodiny Kapuletových zachycuje výňatek, který pochází z druhého dějství. Jde zřejmě o nejslavnější část díla – tzv. balkonovou scénu, kdy si hrdinové přísahají lásku a překotně domlouvají sňatek. Jde o klíčovou scénu, která ovlivňuje veškerý následující děj. Dává tušit, že se děj bude vyvíjet směrem ke sblížení, sňatku a nerozlučitelnosti milenců. Rovněž má význam symbolický, protože tematizuje moc lásky – pro milence je láska silnější než rodina (jsou ochotni zříci se otce) a mění jejich identitu (jsou ochotni se zříci jména).

 

Analyzovat situaci zachycenou ve výňatku

Tématem díla je nešťastná láska mladých milenců ze znepřátelených rodů.

 

Analyzovat časoprostor díla

 • 4 dny, druhá polovina 16. Století

 

Charakterizovat druh a žánr; tvrzení zdůvodnit

 • Epické drama, milostná tragédie
 • Určeno k jevištnímu provedení
 • Člení se na jednání, dialogy, repliky
 • Vážný děj, šlechtické rody

 

Charakterizovat postavu Julie

– je téměř čtrnáctiletá dívka; je poslušnou dcerou svých rodičů, dokud nepozná Romea. V lásce k němu je věrná i vášnivá, důvěřující. I pro ni život bez Romea ztrácí smysl.

 

Na základě výňatku a znalosti celého díla charakterizovat vztah Julie a Romea

Jejich vzájemný vztah se v průběhu hry vyvíjí od pouhého vědomí o existenci druhého a jeho příslušnosti ke znepřátelenému rodu přes zaujetí na první pohled k prudkému vzplanutí a aktivní snaze o sňatek, a tedy překonání sporu jejich rodů.

 

Charakterizovat veršovanou výstavbu výňatku

Výrazovou formou výňatku je poezie. Užit je blankvers, tedy nerýmovaný pětistopý (deseti – či jedenáctislabičný) jamb.

 

Charakterizovat jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku

 • Spisovný jazyk
 • Civilní jazyk postav je v kontrastu s básnickými prostředky
 • TROPY
 • Básnické přirovnání – Jsi stejně krásná jako boží postel
 • Metafory – V údivu obracejí oči v sloup, pluje po nebeské pláni
 • FIGURY
 • Řečnická otázka – Romeo, Romeo, proč jsi Romeo?
 • Enumerace – Ruka, noha, tvář / anebo nějaká jiná část těl?
 • Polysyndeton (týž příklad)
 • Jednoduchá souvětí či krátké věty – nejčastěji oznamovací, časté jsou i věty tázací
 • Věty zvolací – scény podtrhují – To přece není Montek?

 

LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT

Zasadit dílo do Shakespearovy tvorby

Shakespeare napsal téměř 40 divadelních her. Drama Romeo a Julie je jeho první tragédií a stalo se jeho nejúspěšnější tragédií o lásce. Shakespeare psal toto dílo současně s hrou Sen noci svatojánské, což je jeho nejznámější komedie o lásce, a obě hry vypovídají vedle lásky také o nenávisti. Zajímavé je, že Romeo a Julie začíná jako komedie (výstupem sluhů Samsona a Řehoře) a končí jako tragédie, zatímco u Snu noci svatojánské je to naopak.

 

Stejně jako v dalších Shakespearových raných hrách (Marná lásky snaho, Sen noci svatojánské, Richard III.) převažuje v Romeovi a Julii verš nad prózou, je zde však nejmenší zastoupení verše rýmovaného.

 

Dalšími Shakespearovými tragédiemi jsou např.: Hamlet, Othello či Král Lear.

 

Další informace

 • Hra byla několikrát zfilmována, inspirovala jiná literární díla, např.: Romeo a Julie a tma Jana Otčenáška či muzikál West Side Story s hudbou Leonarda Bernsteina
 • Shakespearova tvorba představuje vrchol anglické renesanční literatury, je součástí alžbětinského divadla, k jehož představitelům patřil např.: Christopher Marlowe.
 • Další představitelé renesance: V Itálii Dante Alighieri, ve Francii Francois Villion, ve Španělsku Miguel de Cervantes

Další podobné materiály na webu:

  Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.