Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Jobby

 

Období: 16. – 17. století

 

Směry:

V tomto období se objevují dva významné směry:

  • Renesance – znovuzrození, obnovení antiky. Měšťané se vymaňují ze středověkého způsobu myšlení a odříkavého způsobu života, přiklání se k radostem pozemského života. Prosazuje se rozvoj přírodních věd a věd o člověku. Středem zájmu je člověk niko-li bůh. Rozvíjí se stavitelství a umění. Stavěli se různé zámky a paláce. Malíři zachycovali stav lidské duše a ženskou krásu. Do literatury pronikají nové literární žánry a národní jazyky.
  • Humanismus – Zájem o člověka, víra v jeho schopnosti, vlastnosti a rozum, který umožňuje poznávat svět. Zdůraznuje svobodný vývoj člověka.

 

Autoři:

Italská renesanční literatura:

Dante Alighieriitalský spisovatel, dílo: Božská komedie: má 3 části: Peklo, Očistec a Ráj

Giovanny Boccacio – dílo: Dekameron: sbírka povídek (novel)

Francouzská renesanční literatura:

Francois Villonfrancouzská spisovatel, dílo: Odkaz (Malý testament) – básně, Závět (Velký testament).

Španělská renesanční literatura:

Miguel de Servantes y Saavedrašpanělský spisovatel, dílo: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

Anglická literatura:

Geoffrey Chaucer – veršované Canterburské povídky – 24 příběhů putujících lidí (měštané, kněží, rytíři)

 

William Shakespeare (1564 – 1616)

Anglický spisovatel a největší světový dramatik se narodil ve Stratfordu nad Avonou. Odchází do Londýna, kde brzy vyniká jako herec a dramatik v mnoha divadlech. Stal se, spolumajitelem divadla Globe (kruhovité divadlo bez opon a kulis, divadlo mělo těsný kontakt s diváky). Závěr svého života strávil ve Stratfordu. Napsal 37 dramat a sbírku sonetů.

 

Jeho díla jsou zajímavá především:

–          Postavy si vytvářejí svůj vlastní osud a chovají se přirozeně.

–          Příčinnou tragédie je lidská vášeň ne náhoda

–          Všímá si kladných i záporných vlastností lidí.

–          Veršovaný jazyk se střídá s prózou.

–          Blankvers: je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách, většinou s mužským zakončením (tedy končící na přízvučnou slabiku).

 

Díla:

Komedie – Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský

historické hry – JINDŘICH IV, JINDŘICH V

drama – JULIUS CAESAR,

tragédie – ROMEO A JŮLIE, HAMLET, MACBETH, KRÁL LEAR, OTHELLO

další – ZIMNÍ POHÁDKA, BOUŘE

 

Romeo a Julie

Funkční styl: umělecký

Slohový postup: vyprávěcí, dialogy

Literární druh: drama

Literární žánr: tragédie

Námět: nešťastný osud dvou milenců, kteří pochází ze znepřátelených rodů (spor)

Motiv: láska, vdavky, válka dvou rodů, spory

 

Děj:

Již od pradávna se nenávidí dva rody žijící ve Veroně. Montekové a Kapuleti. Z těchto rodů jsou i Romeo a Julie. Bohužel každý z jiného. Na plese se do sebe bezhlavě zamilují, aniž by věděli cokoli o tom druhém. Později se Romeo vydá k Juliině balkonu, kde se velice sblíží a druhý den tajně oddají. Romeo brání svůj rod, a proto je v souboji nucen zavraždit Kapuleta, bohužel netušíc, že se jedná o Juliina milovaného bratrance. Trestem je mu vyhnání z Verony. Dostane strach, že se již se svou manželkou neshledá. Julie tedy zahraje, že je mrtvá a je odnesena do rodinné hrobky. Romeo nic netuší, a proto se zabije také, otráví se, protože si myslí, že bez Julie jeho život nemá smysl. Julie se náhle ale probudí z mdlob a vidí mrtvého Romea, zabodne do sebe tedy dýku a skutečně již umírá. Zemřeli pro svou lásku. Obětovali se jí.

 

Hlavní postavy:

Romeo – mladý, pilný romantik, z rodu Monteků, zamilovaný do Julie (byl schopen pro ni udělat vše), smělý, unáhlený

Julie – krásná, mladá, 14 ti letá, zamilovaná, oklamala rodinu (jed), tajně se vdala, neposlouchala rodiče, obětavá, dcera Kapuletova

Vavřinec – starý a moudrý kněz, přál jejich lásce

Chůva – stará, upovídaná, měla moc ráda Julii (vychovávala ji od malička), spojnice mezi Julií a Romeem

Tybalt – bratranec Julie, chtěl pořád bojovat s Monteky

Merkucio – příbuzný vévodův a přítel Romeův

Benvolio – příbuzný Monteků – humorný, vtipný, zábavný

 

Jazyk a styl:

Kompozice celého díla je chronologická a člení se na prolog (ve formě sonetu) a pět dějství. Celý příběh je psán Shakespearovým oblíbeným stylem – pětistopým jambickým veršem (takzvaným blankversem). Blankvers je v Shakespearových dílech typickým jazykovým prostředkem, díky němuž jsou všechna jeho díla jasně rozpoznatelná. Problém pak ale nastává s překladem díla do češtiny – jambický verš se v češtině nedá příliš využít, protože po zvukové stránce tu není shoda. V českých básnických dílech ji však i přesto využíval Karel Hynek Mácha ve své básni Máj.

Objevuje se tu spisovný jazyk, archaismy, Metafory, personifikace (přirovnání),

věty jednoduché i souvětí, často věty tázací, zvolací, jednočlenné (Romeo! Nálado! Blázne!) i dvojčlenné.

 

Hlavní myšlenka:

Autor poukazuje na to, aby mladí lidé – stejně jako Romeo a Jullie – bojovali o své právo na lásku, štěstí a právo rozhodovat o vlastním osudu i přes jeho nepřízeň.

 

Vlastní názor:

Bravurní, skvělé, po všech stránkách vydařené dílo. Jedinou výtku můžu mít k tragickému konci, protože ze současnosti jsme spíše zvyklí na díla, ve kterých láska vítězí a příběh končí slovy: “a žili spolu šťastně, až do smrti.” Tento román byl přeložen do obrovského množství jazyků, několikrát byl zfilmován, hraje se v divadlech, byl podle něj napsán muzikál nebo lední revue. Kniha nabádá k zamyšlení se. Ukazuje nám obraz tehdejší doby a problémy lidí. Nešťastný osud dvou milenců bude vždy aktuální. Můj názor je ten, že by si ji měl každý alespoň jednou přečíst a neměla by chybět v žádné knihovně.

Další podobné materiály na webu: