Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Romeo & Julie

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Neri

 

 

Žánr:

  • lit.druh: drama; žánr: tragedie; veršované (proza i poezie)

 

Obsah:

Příběh vypráví o sporu dvou rodů – Kapuletů a Montéků. Mladý Monték Romeo na začátku příběhu trpí nešťastnou láskou – je zamilovaný do Veronské krasavice Rosaliny, která však jeho city neopětuje. Jednoho dne se dostane Romeovi, od sluhy Kapuletů, který neumí číst, seznam hostů na banket, kde by měla být i Rosalina. Jelikož ji chce Romeo vidět, tak se společně s Benvoliem (Montekův synovec) a Merkuciem (příbuzný knížete) rozhodnou, že na banket dorazí v maskách. Na banketu je i čtrnáctiletá Kapuletova dcera – Julie. Hned jak ji Romeo spatří, tak zapomene na Rosalinu a zamiluje se do Julie. Láska je oboustranná. Problém je ale v tom, že jejich rody jsou znepřítelené a že Kapulet zymýšlí provdat Julii za bohatého Parise. Tybalt (synovec Kapuleta) však Romeo odhalí a chce ho potrestat, Kapulet mu to však zarazí. Po skončení banketu Julie vystoupí na balkon a začne do tmy vyznávat Romeovi lásku. Romeo, který ji opodál uslyší ji ujistí o svých citech. Domluví se, že se druhý den tajně vezmou. Romeo běží za otcem Vavřincem, který slíbí, že je oddá. Druhý den probíhá tajná svatba. Mezitím mají na ulici spor Benvolio a Merkucio s Tybaltem. Do toho přijde Romeo a spor se vyhrotí. Tybalt a Merkucio se do sebe pustí a Tybalt Merkucia zabije. Romeo se rozzuří a začne s Tybaltem šermovat a zabije ho. Za vraždu Tybalta je Romeo vyhoštěn z Verony, což je obrovská rána pro Julii. Tajně spolu stráví noc (chůva jim pomáhá) a Romeo druhý den odjíždí do Mantovy a slíbí si, že se brzy uvidí. Julie truchlí pro Romeo, ale zastírá to žalem pro Tybalta. Kapulet, aby zbavil Julii zármutku rozhodne, že si co nejrychleji vezme Parise. Julie v zoufalosti běží za otcem Vavřince a prosí ho, aby té svatbě zabránil nebo že se zabije. Otec Vavřinec jí proto dá uspávací lektvar, který si má Julie vzít v předvečer svatby a po němž bude vypadat jako mrtvá. Lektvar bude fungovat jen 42 hodin. Mezitím Vavřinec pošle vzkaz Romeovi do Mantovy a společně vyzvednou po pohřbu probouzející se Julii v rodinné hrobce. Julie si tedy lektvar vezme a v noci před svatbou ho vypije.Ráno najde chůva Julii „mrtvou“. Koná se pohřeb. Celý pohřeb vidí Balthazar, Romeúv sluha, kterého Romeo poslal do Verony, aby mu přinášel novinky. Baltazat rychle letí za Romeem a řekne mu, že je Jůlie mrtvá. Romeo je zdrcený, dopis od otce Vavřince totiž nedostal, protože bratr Jan, jenž měl dopis předar se nedostal pryč z Verony kvůli morové epidemii. Romeo chce okamžitě skončit svůj život. Podplatí tedy lékárníka, aby m,u prodal prudký jed a jede spolu s Baltazarem do Verony. U Hrobky Kapuletů potká však Parise, který šel k Juliinu hrobu přinést květiny. Začnou spolu bojovat a Romeo Parise zabije. Páže Parise to uvidí a jde pro stráže. Romeo jde k tělu Julie a vypíjí jed, načež umírá. Mezitím přichází otec Vavřinec, aby došel pro probouzející se Julii. Julie se probouzí a zjistí, že je Romeo mrtev. Chce se hned zabít. Vavčinec ji přemlouvá, aby to nedělala a odešla s ním. Julie to odmítá a vezme od Romeova těla dýku a probodne se. Zatím na místo přicházejí jak Kapuleti, tak Montékové. Když zjistí, co se stalo, tak pochopí hloupost jejich sporu a usmíří se. Rozhodnou se, že vystaví zlaté sochy Romeo a Julie ve Veroně. Až tragická smrt jejich dětí jim ukáže, jak malicherný jejich spor byl.

 

Hlavní myšlenka:

  • Kniha ukazuje, jak jsou zbytečné krvelačné spory.

 

Kdy a kde:

  • Verona a Mantova v 16. století (před rokem 1567, to dílo vyšlo)

 

Kompozice:

  • chronologická (člení se na prolog a 5 dějství), gradační; autor využívá er formu

 

Postavy:

Julie: 14letá Kapuletka, mladá, krásná, naivní, zamilovaná, odvážná

Romeo: mladý Monték, odvážný, naivní, typický kurtoázní (platonický) milenec, rychle vzplane

otec Vavřinec: typický renesanční člověk, soucítí s oběma milenci, je proti zaběhnutému řádu, smysl pro dobro

chůva: symbol mateřské lásky a dobra

Kapulet/Kapuletová, Montek/Monteková: vznešení, hrdí, zabejčení

Merkucio: vévodův příbuzný, přítel Romeo

Paris: bohatý šlechtic, má si vzít Julii, namyšlený, odvážný, chrabrý, krásný, zabit Romeem

Tybalt: synovec paní Kapuletové, zabit

Benvolio: synovec Montekův, Romeův přítel

Baltazar: přináší novinky Roimeovi z Verony

bratr Jan: má přinést zprávu o Juliině plánu Romeovi do Mantovy

Samson a Řehoř: sluhové Kapuletů

Abraham: sluha Monteků

 

Jazyková stránka; autorský styl:

  • typický pětistopý jambický verš, vytříbený a vznešený styl (pro autora typický)

 

Umělecké prostředky:

  • přímá řeč, popis, charateristika, , vyskytují se anafory (opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku vět nebo veršů), metafory, citově zabarvené výrazy

 

O autorovi:

Největší dramatik světové literatury.Neví se kdy přesně se narodil odhaduje se 23.4.1564, jisté je však pouze to že byl pokřtěn 26.4.1564. Narodil se v Anglii ve Stratfordu nad Avonou. Jeho otec pracoval zřejmě jako rukavičkář a jeho matka Mary pocházela ze staré zemanské rodiny. Ve svém rodném městě ( Stratford nad Avonou) vystudoval gymnázium ( King Edward VI Grammar School). V 18 letech se oženil o osm let starší ženou Annou Hathawayovou (26let), která již tou dobou čekala dítě- Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu a Hamneta. Hamnet v 11 letech, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu. Po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí pak na 7 let zmizel. Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. Ale v letech 1593 až 1594 byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru. Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího ( Lord Chamberlain`s Men), kde půspbil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain`s Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny. Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn- dostával za hru asi 6 liber. Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars.
Pro Shakespeara však končí dramatiská tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá 23.4.1616. ( zrovna na svoje narozeniny). Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné.
Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. Do úst svých hrdinů vkládal úvahy o běžné životní skutečnosti i hluboké zamyšlení nad smyslem lidské existence.

 

Další autorova díla:

  • Hamlet, Král Leare, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Macbeth, Othello, Troilus a Cresiida,…apod.

 

 

Kontext české/světové literatury:

  • Anglická renesance (vrstevnící: Chaucer – Cantenburské povídky, Villon – Velký a malý testament, Boccacio – Dekameron, Dante – Božská komedie)

Další podobné materiály na webu: