Směšné lásky – rozbor díla k maturitě (3)

 

  Kniha: Směšné lásky

  Autor: Milan Kundera

  Přidal(a): Student

 

 

     2012/2013

Jolana Kovaříčková, 4.A4

 

1. Tématika

  • literární druh– epika
  • literární žánr– milostné povídky

povídka – krátký rozsah, jednoduchý děj, obvykle jedna dějová linie, hlavní postavy se nevyvíjejí, většina povídek končí pointou

 

Obsah díla:

1) Nikdo se nebude smát
Hlavním hrdinou a vypravěčem je mladý muž, odborník, který přednáší na univerzitě. Je oslovem panem Zátureckým, aby napsal posudek o jeho práci o Mikoláši Alšovi. Práce je ale velmi špatná a vypravěč nechce pana Zátureckého zničit, proto posudek nenapíše a panu Zátureckému se vyhýbá. Vypravěč odkládá přednášky, dělá nemocného nebo tvrdí, že odjel do zahraničí, jenom aby se s panem Zátureckým nesetkal. Pan Záturecký navštíví jeho byt v domnění, že ho konečně najde, ale setkává se s mladou Klárou, která v tomto bytě bydlí. Klára je přítelkyně vypravěče. Vypravěč myslíce, že se pana Zátureckého zbaví, ho obviní ze sexuálního obtěžování jeho dívky. Začne mu mnoho problémů: Setkání s manželkou pana Zátureckého, vedení univerzity se domnívá, že už vůbec nepřednáší, proto je propuštěn, opouští ho i Klára, která pochopila, že tento člověk ji k povolání manekýny nedostane.

2) Zlaté jablko v
ěčné touhy
Hlavními hrdiny jsou dva muži: vypravěč a jeho přítel Martin. Martin je v očích vypravěče I vypravěč brzy pozná, že Martin o žádné ženy vlastně nestojí, chce si udržet pouze svoje mládí vědomím, že může flirtovat a že může mít kteroukoliv ženu.

3) Falešný autostop
Hlavními hrdiny povídky je mladý pár, který jede na čtrnáctidenní dovolenou. Mladík je milý a citlivý, dívka velmi stydlivá. Zastaví na benzínové pumpě a dívka si začne hrát na stopařku, chlapec hru přijímá. Baví se spolu jako neznámí lidé, ona ze sebe dělá skoro prostitutku, vystupuje sebevědomě, on se s ní baví úplně bez zábran. Žárlí na sebe, protože si oba o tom druhém myslí, že je takovéto chování pro něj normální, pohádají se.


4) Symposium
Hlavními hrdiny jsou pracovníci nemocnice doktor Havel, sestra Alžběta, primář, doktorka a medik Flajšman. V noci diskutují o lásce, ženách a erotice. Sestra Alžběta, omámená alkoholem, začne předvádět fiktivní striptýz, svádí doktora Havla, ten o ni ale nemá zájem, ona se urazí a odchází. Flajšmanovi je namluveno, že se Alžbětě líbí. Flajšman ji jde hledat, nalezne ji nahou a přiotrávenou plynem v pokoji. Zachrání ji. Každý si o jejím činu myslí něco jiného. Alžběta usnula, když si dělala kávu.

5) A
ť ustoupí staří mrtví mladým mrtvým
Vdova zavítá do města, aby navštívila manželův hrob. Zjistí, že hrob byl již zrušen, protože zapomněla prodloužit lhůtu. Setkává se s bývalým milencem, který je o mnoho mladší než ona. Jde k němu domů. On je nemile překvapen, jak zestárla, ale chce se s ní vyspat. Ona nejdříve odmítá, hlavně kvůli synovi, ale potom podléhá.


6) Doktor Havel po dvaceti letech
Doktor Havel se v lázních léčí se žlučníkem. Má za manželku krásnou herečku, která ho velmi miluje a žárlí na něj. Doktor Havel je totiž svůdník žen a bývá jí nevěrný. V lázních si uvědomuje, jak je starý a že o něj již nemají ženy takový zájem jako předtím. Setkává se s mladým redaktorem, který chce napsat článek o jeho ženě. Redaktor je fascinován Havlovými zkušenostmi se ženami. Chce, aby doktor kriticky zhodnotil jeho přítelkyni. Doktor tedy jakoby náhodně potká redaktora a jeho dívku. Dívku potom velmi zkritizuje, stejně jako redaktorův vkus. Udělá si z něj legraci a „doporučí“ mu jednu starší paní. Redaktor tedy dá na jeho rady a svede tuto paní. Když doktora přijede navštívit do lázní ženy, všichni kolemjdoucí je pozorují. Po jejím odjezdu je o doktora Havla zase velký zájem ze strany žen.

7) Eduard a B
ůh
Eduard je učitel a chodí s velkou katoličkou Alicí. Alice s ním ale nechce spát kvůli své víře. Eduard v její přítomnosti předstírá, že je horlivý katolík. V době komunismu má ale velké problémy v zaměstnání. Svede svoji nadřízenou, aby nebyl vyhozen. Když se Alice dozví o problémech kvůli Eduardovu katolictví, lituje ho a rozhodne se, že se s ním vyspí. Eduard ale zjistí, že to byla velká chyba, Alice pro něj už není tak přitažlivá a opouští ji. Zůstává věřícím.

považován za suverénního svůdníka žen. Vypravěč se nechá rád táhnout Martinem za erotickými dobrodružstvími. Martin je ale velmi šťastně ženatý, svoji mladou manželku miluje a bojí se o ni.

 

 

Hlavní témata:

Hlavní tématikou povídek jsou milostné vztahy, tedy láska a věčné konflikty mezi dvěma pohlavími. Téměř ve všech povídkách se objevuje erotika, která zde hraje jednu z hlavních rolí.

Námětem je láska, která je zasazená do komických souvislostí. Každá povídka obsahuje jakýsi pokus o milostný vztah, vrcholí však komedií až tragikomedií. Autor sice upřednostňuje muže, jako centrální bod povídek, avšak autor se též zabývá ženami a je patrné, že se dokáže skvěle vcítit do jejich myšlení.

 

 

Vedlejší téma:

K vedlejším tématům můžeme přiřadit společenský problém, a to období, v kterém se děje povídek odehrávají – období totality.

Příběhům též nechybí filosofická myšlenka.

Z příběhů lze též vycítit jistou kritiku společnosti 2. poloviny 20. století.

 

 

Hlavní myšlenka díla:

Hlavní myšlenkou povídek je láska, chápána jako iluze: Hrdinové se zaplétají do svých her a mystifikací, kterými často způsobí opak toho, co zamýšleli. Většina povídek má otevřený konec – můžem se jen domnívat o skutečných následcích zápletky. I když se jedná o příběhy s vážnou tématikou, tak na nás budou spíše působit vtipně a my si uvědomíme, že láska může být v některých situacích opravdu směšná.

 

 

Postavy:

Hlavními postavami jsou muži – svůdníci → 2 TYPY HRDINŮ

 

  • Většinou mladí muži, kteří touží po nějaké ženě, ať už mladé nebo starší. Ve svých touhách však musí překonávat různé problémy a vnitřní pocity, což vede k různým situacím.
  • Páry či muži, kteří se lehkovážně pohybují v milostných vztazích a nedbají na to, co může jejich počínání způsobit.

 

Prostředí:

Česká Republika z let 1963 až 1968 tedy z doby, kdy se poměry v komunistickém Československu trochu uvolnili a začali slibovat socialismus s „lidskou tváří“.

 

 

2. Kompozice

 

Dílo je psáno formou chronologickou (občas se v někde objeví nějaká vzpomínka na minulost – je ale vhodně začleněna). Každá povídka má několik krátkých kapitol, které jsou číslovány, nebo nesou název související s obsahem kapitol. Kapitoly jsou dále členěny do odstavců.

 

 

Vnitřní výstavba děje:

např. povídka Falešný autostop

a) úvod – mladý pár jede na čtrnáctidenní dovolenou, seznámení s postavami

b) zápletka – dívka si začne hrát na stopařku, chlapec hru přijímá, jako neznámí lidé

c) vyvrcholení konfliktu – sebevědomé výstupy, žárlí na sebe, komunikace bez zábran

d) zvrat – pohádají se, ohrožení jejich vztahu

e) rozuzlení – snaha o navrácení situace

f) závěr – návrat, ukončení povídky

 

 

3. Jazyk

Povídky jsou vyprávěny jednoduchým stylem. Celá kniha je psána spisovným jazykem, avšak pár nespisovných tvarů či vulgarismů se objevují v krátkých dialozích, které tyto povídky oživují a posunují tak děj kupředu. Pro autora jsou typické složité rozvité věry, které nejčastěji užívá v popisech událostí.

Povídky jsou vyprávěny dvěma způsoby: hlavní hrdina – ich forma pro popis událostí,er forma pro sledování myšlenek a pocitů postav

 

 

4. Okolnosti vzniku díla

Literární kontext:

období normalizace, exilová / samizdatová literatura

 

Ostatní autoři:

Jaroslav Seifert – Morový sloup, Býti básníkem, Všecky krásy světa

Josef Škvorecký – Tankový prapor, Zbabělci, Mirákl

Jiří Lustig

 

 

Život a dílo autora:

Milan Kundera se narodil roku 1929 a je nejvýznamnějším představitelem postmodernismu.

Svojí tvorbu započal jako básník, následně psal prozaická díla, ale také využil možnosti býti dramaturgem.  Na počátku své umělecké dráhy se chtěl stát hudebním skladatelem (po vzoru svého otce) a to mělo  vliv na jeho estetické vnímání a prozaický styl. Studoval vědu a estetiku na Karlově univerzitě a poté přešel na FAMU a studium režie a scénáristiky. Do literatury vstoupil v 50. letech 20. století.

V době normalizace byl vyřazen z oficální literatury. Bylo mu zakázáno publikovat.

Tento český rodák polovině 70.let emigroval do Francie, v Paříži žije dodnes (dnes významný francouzský spisovatel). Od 90.let píše pouze francouzsky

 

 

Mezi další významná díla Milana Kundery patří:

Žert – román – absurdita stalinistického režimu 50. let v Československu

Nesnesitelná lehkost bytí – nejúspěšnější román – osudy dvou partnerských dvojic

Majitelé klíčů – drama

Nesmrtelnost – román

 

 

5. Vliv díla

Podle Směšných lásek vznikly také 2 filmy:Nikdo se nebude smát (1965, režie Hynek Bočan)

Já, truchlivý Bůh (1969, režie A. Kachlík, scénář M.

 

—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————
  • Směšné lásky – rozbor díla k maturitě
  • Směšné lásky – rozbor díla k maturitě (2)
  • Směšné lásky – rozbor díla k maturitě (4)
  • Směšné lásky – referát
  • Směšné lásky – rozbor díla k maturitě (5)